Dužina tracka: 3,7 km

Najniža tačka tracka: 1476 mnv
Najviša tačka tracka: 1964 mnv
Ukupno savladan uspon: 560 m
Ukupno savladan silazak: 50 m
Prosječan nagib: 20,2°
Kondicijska težina: 3/10
Tehnička težina: 4/10
Broj izvora pitke vode: 1
Trajanje uspona 1,5-2,5 sata


 

Pristup iz Sarajeva automobilom je asfaltnim putem do sela Ljubovčići (magistralnim putem prema Pazariću), a onda markom ili Trackom (http://www.stazeibogaze.info/2013/05/28/ljubovcici-sitnik-bjelasnicabih/) do Planinarskog doma „Stanari“1500 mnv. Staza ide do Planinarskog doma „Hranisava“, koji je u ruševnom stanju pa do vrha Hranisava. Izvor pitke vode nalazi se ispod Planinarskog doma „Stanari“.